Odosobnienie Czan z Czcigodnym Chi Chernem Fashi

08 paź. 2015
Posted by tokuzen

Czcigodny Chi Chern Fashi
W terminie od 31. lipca do 21. sierpnia 2016 roku odbędzie się w Dłużewie 21-dniowe odosobnienie Czan. Poprowadzi je spadkobierca Dharmy Mistrza Szeng-jena: Czcigodny Chi Chern Fashi.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na odosobnienie jest co najmniej półroczne doświadczenie w praktyce medytacji buddyjskiej oraz odbycie przynajmniej jednego intensywnego (tzn. co najmniej pięciodniowego) odosobnienia. Można wziąć udział w czternastu lub dwudziestu jeden dniach odosobnienia, rozpoczynając w każdym przypadku od dnia 31. lipca.

W poniższych załącznikach dostępne są pliki zawierające szczegółowe informacje o odosobnieniu, nauczycielu prowadzącym, miejscu odosobnienia oraz formularz zgłoszeniowy:

ZałącznikWielkość
chi_chern_fashi.jpg17.53 KB
Dluzew-dojazd_08_2016.jpg163.84 KB
info_dluzew_08_2016.pdf148 KB
zgloszenie_08_2016.pdf103.84 KB
Miejsce_odosobnienia_w_Dluzewie.pdf325.77 KB
Tags: