Cel ogólny wortalu buddyjskiego - mahajana.net:
Cele szczegółowe:

Vortal będzie dostępny przede wszystkim w języku polskim, docelowo w języku polskim i angielskim.


Oby każdy, kto kiedykolwiek przeglądał tę stronę internetową, pamietał o niej
lub choćby myślał czy rozmawiał na jej temat, nigdy nie odrodził się w niższych światach;
Oby jego udziałem były tylko doskonałe ludzkie wcielenia;
Oby napotkał na swej drodze przyjaciela uosabiającego doskonałą prawość mahajany
i osiagnął jak najszybciej stan oświecenia Buddy.