Język tybetański - transkrypcja Wyliego

Od początku XIX wieku powstały różne metody zapisu tekstu tybetańskiego z użyciem alfabetu łacińskiego. W latach 40-tych ubiegłego stulecia Turrell Wylie wydał akademicką publikację w której zaproponował kolejną taką metodę. Jego system został ogólnie zaakceptowany i nazwany transliteracją Wyliego. Niestety powstały również inne systemy, które nadal istnieją, nie ma więc ogólno przyjętego standardu.

Transliteracja tybetańskich samogłosek:

Transliteracja samogłosek

Transliteracja tybetańskich spółgłosek:

Transliteracja spółgłosek

Źródło: Tony Duff "Illuminator Dictionary" v. 4.55