Mapa - kraje buddyjskie
[wersja Flash]

Buddyzm hinajana rozwin si pocztkowo w krajach poudniowej Azji, a mahajana w krajach pnocnych. Ten rozwj zmienia si na przestrzeni wiekw, obecnie przedstawia si on orientacyjnie nastpujco:

Kraje z mniejszoci buddyjsk: