DHAMMAPADA
Ścieżka Prawdy Buddy

Przekład na język polski,
na podstawie tłumaczenia z palijskiego na angielski Acharya Buddharakkhity
Zbigniew Becker

Wprowadzenie:
Bhikkhu Bodhi

Przedmową opatrzył:
Krzysztof Kosior

Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” w Polsce

Ten utwór jest dostępny na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).

ISBN 83-906255-0

Tytuł oryginału:
The Dhammapada. The Buddha's Path of Wisdom.
Translated by Acharya Buddharakkhita
Buddhist Publication Society, Kandy, Śri Lanka, 1985

Wydawca:
Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” w Polsce
ul. Śląska 12/12, 70-432 Szczecin, tel./fax 880 289

Spis treści

Przedmowa
Wprowadzenie

RozdziałWersy
1.Pary 1-20
2.Uważność 21-32
3.Umysł 33-43
4.Kwiaty 44-59
5.Głupiec 60-75
6.Mędrzec 76-89
7.Arahat: Doskonały 90-99
8.Tysiące 100-115
9.Zło 116-128
10.Przemoc 129-145
11.Starość 146-156
12.Jaźń 157-166
13.Świat 167-178
14.Budda 179-196
15.Szczęście 197-208
16.Wzruszenia 209-220
17.Gniew 221-234
18.Nieczystość 235-255
19.Prawość 256-272
20.Ścieżka 273-289
21.Przytomność 290-305
22.Kraina rozpaczy 306-319
23.Słoń 320-333
24.Pragnienia 334-359
25.Mnich 360-382
26.Święty 383-423