- 532

Daruma autorstwa Shunso

Patrz te¿ Obja¶nienia Nyogena Nowaka