Harada Sekkei Roshi

Sekkei Harada jest aktualnym opatem Hosshin-ji, świątyni Zen w prefekturze Fukui, niedaleko wybrzeża Morza Japońskiego w centralnej Japonii. Urodził się w roku 1926 w Okazaki, niedaleko Nagoya i został ordynowany w Hosshin-ji w 1951. W 1953 udał się do Hamamatsu, aby praktykować pod kierunkiem Mistrza Zen Gien Inoue i otrzymał jego inkashomei (potwierdzenie urzeczywistnienia) w 1957. W 1974 został głównym kapłanem i opatem Hosshin-ji, a w 1976 został formalnie uznany przez szkołę Soto Zen jako Nauczający Mistrz (shike). Od 1982 Harada często podróżował za granicę, nauczając w takich krajach jak Niemcy, Stany Zjednoczone i Indie. Od czerwca 2002 Harada służył jako Ogólny Kierownik głównego biura Soto Zen w Europie. Osiadł w Milan. Jest autorem "Za Zen", z którego pochodzą przekłady "Sandokai fusetsu" (A Commentary on the Sandokai; 1996) i "Jiga no honshitsu" (The Essence of the True Self; 1997).