Harada Shodo Roshi TEISHO

Szczecin, June 2003

(audio files in japanese with english and polish translation)

(nagrania audio w języku japońskim z tłumaczeniem na język angielski i polski)

includes detailed instrucions to zazen and "Mu" pracices
zawiera szczegółowe instrukcje do praktyki zazen oraz "Mu"
File Size
Teisho 01.mp3 (34.8 MB)
Teisho 02.mp3 (83.5 MB)
Teisho 03.mp3 (53.1 MB)
Teisho 04.mp3 (70.1 MB)
Teisho 05.mp3 (65.6 MB)