Niektórzy współcze¶ni (od roku 1900) mistrzowie i nauczyciele buddyjscy

Wadżrajana, Buddyzm tybetański

Szkoły buddyjskie w Japonii