Jisho Cary Warner

Jisho Cary Warner wychowała się w Nowym Jorku i ukończyła Uniwersytet Harwarda w roku 1965. Przez kilka lat praktykowała w Pioneer Valley Zendo, bierze też aktywny udział w działalności Minnesota Zen Meditation Center i Milwaukee Zen Center. Jest uczennicą Tozana Akiyamy z Milwaukee Zen Center, przez którego została wyświęcona na kapłankę. Przez wiele lat była też uczennicą Roshiego Dainina Katagiriego z Minnesota Zen Meditation Center, praktykowała z nim też w Hokyoji, klasztorze powstającym w południowej Minnesocie. Jisho Warner redagowała wiele książek na temat zen i innych aspektów buddyzmu oraz na temat sztuki azjatyckiej. Obecnie pełni funkcję nauczyciela w Stone Creek Zendo w mieście Sebastopol w Kalifornii.