Omori Sogen-roshi

Omori Sogen-roshi

Omori Sogen-roshi (1904-1994)

Jeden ze znanych mistrzów tradycji rinzai zen w drugiej połowie XX wieku. Pierwotnie praktykujący sztukę miecza (kendo) i kaligrafii zen (zensho), wraz z rozpoczęciem swojego treningu zen jako świecki człowiek pod kierunkiem opata Tenryuji Seki Seisetsu-roshiego zdobył szerokie uznanie jako mistrz kendo i stał się doradcą japońskich kół rządowych. Po śmierci Seki Seisetsu-roshiego kontynuował swój trening pod kierunkiem kolejnego opata Tenryuji Seki Bokuo-roshiego przez którego został wyświęcony na mnicha rinzai w 1946 r. i pod kierunkiem którego dokończyl trening koanów.

Omori Sogen-roshi był znana postacią współczesnej Japonii i to nie tylko w kręgach zen. Oprócz prowadzenia dwóch świątyń w Japonii Koho-in i Seitaiji, założył świątynię Chozenji na Hawajach. Był także rektorem Uniwersytetu Hanazono w Kioto i doradcą Stowarzyszenia Prawnikow w Tokio i Japońskiej Federacji Kendo. Napisał ponad dwadzieścia książek na temat zen takich jak: Sanzen Nyumon (Wprowadzenie do Praktyki Zen), Zen to Sho (Zen i Kaligrafia), Zen to Ken (Sztuka miecza i zen), komentarze do Rinzai Roku czy Hekigan Roku. Omori-roshi uczył nie tylko praktyki zazen, ale także sztuki miecza i kaligrafii.

Opracował: Nyogen Nowak

Patrz też: