Biuletyn Internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang, 10 października 2008

Co słychać u naszych Rinpoczów?

Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze

Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze zakończył kilkumiesięczną podróż po ośrodkach Dharmy na Dalekim Wschodzie. Odwiedzał między innymi Singapur, Indonezję, Tajwan, Hong Kong i Malezję.

Po powrocie do Indii udał się wprost do Dharamsali, gdzie najpierw przez tydzień udzielał Jego Świątobliwości Karmapie lungu do zawartego w dziesięciu tomach zbioru wszystkich dzieł XV Karmapy.

Następnie w Szierab Lingu, klasztorze będącym siedzibą Jego Eminencji Tai Situ Rinpoczego, Njenpa Rinpocze bardzo licznemu zgromadzeniu tulku, khenpo i lamów z linii Kagju objaśniał tekst "Ozdoba Wyzwolenia" autorstwa Gampopy. Następnie udzielał lungów do cyklu Gjacien Kadzy. Gjacien Kadzy to zbiór tekstów ułożonych przez Kongtrula Lodro Thaje. Cykl inicjacji z tego zbioru Rinpocze przekazywał w zeszłym roku w Tybecie, a w tym roku w Szierab Lingu udziela ich Jego Eminencja Tai Situ Rinpocze.

Z końcem października Sangje Njenpa Rinpocze rozpocznie przekazywanie Jego Świątobliwości Karmapie lungu do stu tomów nauk samego Buddy Siakjamuniego. Więcej szczegółów o programie Sangje Njenpy Rinpoczego znaleźć można na angielskojęzycznej stronie www.nyenpa.org.

Wielce czcigodny Tenga Rinpocze

Po powrocie z Europy do klasztoru w Katmandu czcigodny Tenga Rinpocze udał się do ośrodka trzyletnich odosobnień Bencien Drubde Osal Ling w Parpingu, gdzie udzielał dalszych wyjaśnień oraz osobistych rad praktykującym tam mnichom.

Pod koniec września Rinpocze wyruszył w podróż na Daleki Wschód. Przed wyjazdem zatelefonował do Grabnika, aby wypytać, co dzieje się w naszym Centrum i jak postępują prace przy budowie ośrodka trzyletnich odosobnień Bencien Drubde Osal Ling w Grabniku. Rinpocze jeszcze raz podkreślał, jak bardzo ważne jest, abyśmy ukończyli budowę przez latem przyszłego roku, tak aby z końcem sierpnia 2009 mogło rozpocząć się już pierwsze odosobnienie. Rinpocze prosił ponadto, aby przekazać jego pozdrowienia wszystkim uczniom w Polsce.

W czasie obecnej podróży Tenga Rinpocze najpierw odwiedził Singapur, gdzie znajduje się duży ośrodek Bencien. Teraz Rinpocze przebywa w Malezji, gdzie na południu kraju otwarto nowy, wielki ośrodek Bencien. Rinpocze udziela tam właśnie długiej wersji abhiszeki Kalaczakry.

Po odwiedzeniu jeszcze kilku innych ośrodków Rinpocze ma powrócić na około dwa miesiące do Katmandu, gdzie między innymi weźmie udział w wielkiej pudży Dordże Purby, która celebrowana będzie w naszym klasztorze w listopadzie br.

Z początkiem 2009 roku Tenga Rinpocze jedzie do Bodh Gai, aby wziąć udział w Mynlamie Kagju, prowadzonym corocznie przez Jego Świątobliwość Karmapę. Tym razem po raz pierwszy wybiera się tam także Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze.