Tłumaczenia Tekstów Dharmy - "Kumarajiva"

Cel:

Celem TTD "Kumarajiva" jest gromadzenie funduszy i przeznaczanie ich w całości na tłumaczenie i nieodpłatne udostępnianie źródłowych tekstów buddyjskich.

Kumarajiva

Kumarajiva.

(plik dostępny w domenie publicznej)

Podstawowe założenia:

 1. Teksty będą udostępniane w oparciu o wolne licencje (np. Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0) gwarantujące swobodne i nieodpłatne ich rozpowszechnianie. Dzięki temu efekty pracy tłumaczy staną się na zawsze dobrem publicznym, a nie prywatną własnością.
 2. Z powodu powyższego założenia tłumaczone będą teksty nieograniczone prawem autorskim lub takie na których tłumaczenie i udostępnienie właściciel praw autorskich wyrazi zgodę.
 3. Zgromadzone środki finansowe będą w 100% przeznaczone tylko na opłacenie tłumaczeń tekstów.
 4. Możliwe jest zamówienie tłumaczenia wybranego przez sponsora buddyjskiego tekstu. W takim wypadku prosimy o kontakt: ttd@mahajana.net
 5. Tłumaczenia będą wykonywane przez kompetentnych, praktykujących buddystów.
 6. W miarę możliwości będą tłumaczone głównie teksty źródłowe. Początkowo planuje się przekłady z języka japońskiego, chińskiego i angielskiego.
 7. Strona www: ttd.mahajana.net
 8. Datki można przekazywać na niżej podane konto, koniecznie z dopiskiem: "Darowizna na TTD":  Misja Buddyjska "Trzy Schronienia" - Wrocław
  78213000042001023353210001 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

  Dane do przelewu z zagranicy:
  IBAN: PL78213000042001023353210001
  SWIFT: INGBPLPW

Przetłumaczone teksty:

 1. Keizan Jōkin (1268–1325), "Spis zasad, na które należy zwrócić szczególną uwagę praktykując zazen" (jap. Zazenyōjinki) [PDF] [TeX]
 2. Sawaki Kōdō (1880-1965), Do ciebie [PDF] [TeX]
 3. Dōgen Zenji, Życie-i-śmierć (Shoji) [PDF] [TeX]
 4. Dōgen Zenji, Jukai [PDF] [TeX]
 5. Ajahn Amaro, Pomiędzy arhatem a bodhisattwą. Znalezienie doskonałej równowagi [PDF] [TeX]
 6. Honen Shonin, Wybór tekstów na temat pierwotnych ślubowań Nenbutsu (utrzymania imienia Buddhy). Dwie bramy [PDF] [TeX]
 7. Bassui Tokushō, Kazania z klasztoru Enzan pisane kaną (pierwsze kazanie) [PDF] [TeX]
 8. Zhanglu Zongyi, Zasady praktykowania zazen [PDF] [TeX]
 9. Dōgen Zenji, Znaczenie praktyki-i-przebudzenia [PDF] [TeX]
 10. Dōgen Zenji, Umysł Drogi [PDF] [TeX]
 11. Dōgen Zenji, Cztery sposoby nawiązywania relacji [z istotami] przez bodhisattwę [PDF] [TeX]