Głupcy i ludzie mądrzy

(Balapanditasuttaṃ; AN 2.21)

„Mnisi, istnieją dwa rodzaje głupców. Jakie to rodzaje? Jedni nie postrzegają przewinienia jako przewinienia, drudzy nie wybaczają, gdy należy wybaczyć tym, którzy wyznali swoje przewiny. Tacy ludzie są głupcami.

Istnieją dwa rodzaje ludzi mądrych. Jakie to rodzaje? Jedni postrzegają przewinienia jako przewinienia, drudzy wybaczają, gdy należy wybaczyć tym, którzy wyznali swoje przewiny. Tacy ludzie są mądrzy”.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an02/an02.021.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.