Znaczenie, które należy wywnioskować

(Neyyathasuttaṃ; AN 2.25)

„Mnisi, istnieją dwa oszczerstwa czynione Tathagacie. Jakie dwa? Oszczercą jest ten, kto przedstawia mowę, której znaczenie ma być wywnioskowane jako mowę, której znaczenie zostało w pełni wyjaśnione. I ten jest oszczercą, kto przedstawia mowę, której znaczenie zostało w pełni wyjaśnione jako mowę, której znaczenie ma zostać wywnioskowane. To właśnie są dwa oszczerstwa czynione Tathagacie.”

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an02/an02.025.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.