Nieustannie

(Apattivanasuttaṃ; AN 2.5)

„Mnisi, poprzez doświadczenie poznałem dwie rzeczy: niezadowolenie dotyczące zręcznych cech[1] i nieustanny wysiłek. Nieustannie powtarzałem sobie: ‘Chętnie pozwoliłbym memu ciału i krwi wyschnąć tak, by zostały tylko skóra, ścięgna i kości, lecz póki nie osiągnę tego, co może być osiągnięte poprzez ludzką stałość, upór i wysiłek, nie spocznę w mym staraniu’. Dzięki temu postanowieniu osiągnąłem Przebudzenie. Dzięki temu postanowieniu osiągnąłem niezrównaną wolność od więzów.

Wy też, mnisi, powinniście nieustannie powtarzać sobie: ‘Chętnie pozwolilibyśmy naszym ciałom i krwi wyschnąć tak, by zostały tylko skóra, ścięgna i kości, lecz póki nie osiągniemy tego, co może być osiągnięte poprzez ludzką stałość, upór i wysiłek, nie spoczniemy w naszym staraniu’. Wy również, po niedługim czasie, osiągnięcie i cieszyć się będziecie najwyższym celem świętego życia; celem dla którego ludzie słusznie porzucają swe domy i wybierają bezdomność. Będziecie to wiedzieli i poznacie to sami w tym czasie i miejscu.

Powinniście ćwiczyć się w takim oto myśleniu: ‘Będziemy nieustannie powtarzać sobie: ‘Chętnie pozwolilibyśmy naszym ciałom i krwi wyschnąć tak, by zostały tylko skóra, ścięgna i kości, lecz póki nie osiągniemy tego, co może być osiągnięte poprzez ludzką stałość, upór i wysiłek, nie spoczniemy w naszym staraniu’. Powinniście nieustannie ćwiczyć się w takim oto myśleniu”.

Przypisy:

[1] Chodzi tu o to, by nie spoczywać na laurach i nie poprzestawać na zadowoleniu z już wykształconych zręcznych cech.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an02/an02.005.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.