Strażnicy świata

(Lokapalasuttaṃ; AN 2.9)

„Mnisi, istnieją dwie jasne rzeczy, które strzegą świata. Jakie to rzeczy? Sumienie i troska[1]. Gdyby te dwie jasne rzeczy nie strzegły świata, nikt tu nie myślałby ‘matka’ lub ‘siostra matki’, ‘żona wuja’, ‘żona nauczyciela’ lub ‘żona tego, kto zasługuje na szacunek’. Świat pogrążyłby się w rozwiązłości, niczym owce z kozami, koguty ze świniami albo psy z szakalami. Lecz ponieważ te dwie jasne rzeczy strzegą świata, ludzie myślą ‘matka’ lub ‘siostra matki’, ‘żona wuja’, ‘żona nauczyciela’ lub ‘żona tego, kto zasługuje na szacunek’”.

Przypisy:

[1] tj. branie pod uwagę skutków niezręcznych działań.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an02/an02.009.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.