O chorych

(Gilānasuttaṃ; AN 3.22)

„Istnieją na świecie trzy rodzaje chorych. Jakie to rodzaje?

Zdarza się, że chora osoba – niezależnie od tego czy otrzyma odpowiednie jedzenie, czy też nie; niezależnie od tego, czy otrzyma odpowiednie leki, czy też nie; niezależnie od tego, czy otrzyma opiekę, czy też nie – nigdy nie odzyska zdrowia. Zdarza się, że chora osoba – niezależnie od tego, czy otrzyma odpowiednie jedzenie, czy też nie; niezależnie od tego, czy otrzyma odpowiednie leki, czy też nie; niezależnie od tego, czy otrzyma odpowiednią opiekę, czy też nie – odzyska zdrowie. Zdarza się również, że chora osoba odzyska zdrowie, jeśli otrzyma odpowiednie jedzenie, odpowiednie leki i odpowiednią opiekę; lecz jeśli ich nie otrzyma, pozostanie chora. To właśnie z powodu osób, które odzyskają zdrowie, jeśli otrzymają odpowiednie jedzenie, odpowiednie leki i odpowiednią opiekę lecz jeśli ich nie otrzymają, pozostaną chore; to właśnie z ich powodu chorzy otrzymują jedzenie, otrzymują leki i otrzymują opiekę. To właśnie z powodu tych osób inne chore osoby również otrzymują opiekę[1].

Istnieją na świecie trzy rodzaje chorych.

Podobnież istnieją na świecie trzy rodzaje ludzi, tak jak istnieją trzy rodzaje chorych. Jakie to rodzaje?

Zdarza się, że osoba – niezależnie od tego czy zobaczy Tathagatę, czy też nie; niezależnie od tego, czy usłyszy Dhammę i Regułę głoszoną przez Tathagatę, czy też nie – nie zapłonie prawością i zręcznymi cechami umysłu. Zdarza się, że osoba – niezależnie od tego, czy zobaczy Tathagatę, czy też nie; niezależnie od tego, czy usłyszy Dhammę i Regułę głoszoną przez Tathagatę, czy też nie – zapłonie prawością i zręcznymi cechami umysłu. Zdarza się, że osoba zapłonie prawością i zręcznymi cechami umysłu, jeśli zobaczy Tathagatę i usłyszy Dhammę i Regułę głoszoną przez Tathagatę; lecz nie zapłonie, jeśli nie zobaczy i nie usłyszy. To właśnie z powodu osób, które zapłoną prawością i zręcznymi cechami umysłu, jeśli zobaczą Tathagatę i usłyszą Dhammę i Regułę głoszoną przez Tathagatę, lecz nie zapłoną, jeśli nie zobaczą i nie usłyszą; to właśnie z ich powodu naucza się Dhammy. To właśnie z powodu tych osób innym osobom również głosi się Dhammę[2].

Istnieją na świecie trzy rodzaje ludzi, tak jak istnieją trzy rodzaje chorych”.

Przypisy:

[1] Mimo, że opieka nie zmieni ich losu, gdyż umrą lub wyzdrowieją nawet bez niej.

[2] Mimo, że mogą one nie potrzebować tych nauk, by osiągnąć Oświecenie lub nie osiągną Oświecenia nawet pomimo wysłuchania Dhammy.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an03/an03.022.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.