Nauka i praktyka

(Sīlabbatasuttaṃ; AN 3.78)

W owym czasie czcigodny Ananda udał się do Błogosławionego, pokłonił się mu i usiadł z boku. Gdy tak siedział, Błogosławiony zwrócił się do niego:

– Anando, każda nauka i praktyka, każde życie, każde święte życie prowadzone z powodu swej wartości – czy każde z nich jest owocne?

– Panie, nie można znaleźć stanowczej odpowiedzi na to pytanie.

– W takim razie Anando, rozważ tę kwestię.

– Jeśli – gdy prowadzi się życie zgodnie z nauką i praktyką, życie, święte życie prowadzone z powodu swej wartości – niezręczne cechy umysłu wzmacniają się, a zręczne cechy umysłu słabną, wówczas nauka i praktyka, życie, święte życie prowadzone z powodu swej wartości jest bezowocne. Lecz jeśli – gdy prowadzi się życie zgodnie z nauką i praktyką, życie, święte życie prowadzone z powodu swej wartości – niezręczne cechy umysłu słabną, a zręczne cechy umysłu wzmacniają się, wówczas nauka i praktyka, życie, święte życie prowadzone z powodu swej wartości jest owocne.

To właśnie powiedział czcigodny Ananda, a Nauczyciel uznał odpowiedź. Czcigodny Ananda [pomyślał:] „Nauczyciel jest ze mnie zadowolony”, wstał, skłonił się Błogosławionemu i, obszedłszy go dookoła, oddalił się.

Wtedy, niedługo po tym jak czcigodny Ananda odszedł, Błogosławiony zwrócił się do mnichów:

– Mnisi, Ananda nadal odbywa naukę, lecz niełatwo byłoby znaleźć człeka dorównującego mu w rozumieniu.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an03/an03.078.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.