O rodzinach

(Kulasuttaṃ; AN 4.255)

„Jeśli rodzina nie może utrzymać wielkiego bogactwa przez dłuższy czas, dzieje się tak z jednego z czterech powodów. Jakie to powody? Nie szukają tego, co zaginęło. Nie naprawiają tego, co z czasem uległo zniszczeniu. Są nieumiarkowani w jedzeniu i piciu. Oddają władzę kobiecie lub mężczyźnie pozbawionym cnoty i zasad. Jeśli rodzina nie może utrzymać wielkiego bogactwa przez dłuższy czas, dzieje się tak z jednego z tych czterech powodów.

Jeśli rodzina utrzymuje wielkie bogactwo przez dłuższy czas, dzieje się tak z jednego z czterech powodów. Jakie to powody? Szukają tego, co zaginęło. Naprawiają to, co z czasem uległo zniszczeniu. Jedzą i piją z umiarem. Oddają władzę kobiecie lub mężczyźnie obdarzonym cnotą i zasadami. Jeśli rodzina utrzymuje wielkie bogactwo przez dłuższy czas, dzieje się tak z jednego z tych czterech powodów”.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an04/an04.255.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.