Koła

(Cakkasuttaṃ; AN 4.62)

„Istnieją cztery koła, dzięki którym ludzie i dewy mogą osiągnąć powodzenie, dzięki którym ludzie i dewy mogą w krótkim czasie osiągnąć wielkość i ogromne bogactwo. Czym są te koła? Żyć w cywilizowanym kraju, przebywać ze szlachetnymi ludźmi, postępować należycie i mieć zasługi z przeszłości. To są cztery koła, dzięki którym ludzie i dewy mogą osiągnąć powodzenie, dzięki którym ludzie i dewy mogą w krótkim czasie osiągnąć wielkość i ogromne bogactwo.

Jeśli mieszkasz w cywilizowanym kraju,
Przebywasz ze szlachetnymi,
Postępujesz należycie
I zgromadziłeś zasługi w przeszłości,
Znajdą do ciebie drogę
Plony, bogactwo, uznanie, zaszczyty
I szczęście.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an04/an04.031.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.