Bez długu

(Ānaṇyasuttaṃ; AN 4.62)

W owym czasie gospodarz Anathapindika udał się do Błogosławionego, pokłonił się mu i usiadł z boku. Gdy tak siedział, Błogoławiony zwrócił się do niego:

– Istnieją cztery rodzaje rozkoszy, które odczuwać może gospodarz w odpowiedniej porze, przy odpowiedniej okazji; może odczuwać je gospodarz zanurzony w zmysłowości. Jakie to rodzaje? Rozkosz posiadania, rozkosz [korzystania z] bogactwa, rozkosz bycia bez długu i rozkosz bycia bez skazy.

A czym jest rozkosz posiadania? Zdarza się, że mąż z dobrej rodziny posiada bogactwo zdobyte wysiłkiem i obrotnością, zgromadzone siłą ramienia, zarobione w pocie czoła; słuszne bogactwo słusznie zdobyte. Gdy myśli: „Posiadam bogactwo zdobyte wysiłkiem i obrotnością, zgromadzone siłą ramienia, zarobione w pocie czoła; słuszne bogactwo słusznie zdobyte”, odczuwa rozkosz, odczuwa radość. To właśnie zwane jest rozkoszą posiadania.

A czym jest rozkosz [korzystania z] bogactwa? Zdarza się, że mąż z dobrej rodziny korzysta z bogactwa zdobytego wysiłkiem i obrotnością, zgromadzonego siłą ramienia, zarobionego w pocie czoła; słusznego bogactwa słusznie zdobytego i korzysta z tego bogactwa z pożytkiem. Gdy myśli: „Korzystam z bogactwa zdobytego wysiłkiem i obrotnością, zgromadzonego siłą ramienia, zarobionego w pocie czoła; słusznego bogactwa słusznie zdobytego i korzystam z niego z pożytkiem”, odczuwa rozkosz, odczuwa radość. To właśnie zwane jest rozkoszą [korzystania z] bogactwa.

A czym jest rozkosz bycia bez długu? Zdarza się, że mąż z dobrej rodziny nie ma żadnego długu, małego czy dużego, u nikogo. Gdy myśli: „Nie mam żadnego długu, małego czy dużego, u nikogo”, odczuwa rozkosz, odczuwa radość. To właśnie zwane jest rozkoszą bycia bez długu.

A czym jest rozkosz bycia bez skazy? Zdarza się, że mąż z dobrej rodziny posiada nieskazitelną kammę ciała, nieskazitelną kammę mowy, nieskazitelną kammę umysłu. Gdy myśli: „Posiadam nieskazitelną kammę ciała, nieskazitelną kammę mowy, nieskazitelną kammę umysłu”, odczuwa rozkosz, odczuwa radość. To właśnie zwane jest rozkoszą bycia bez skazy.

To są właśnie cztery rodzaje rozkoszy, które odczuwać może gospodarz w odpowiedniej porze, przy odpowiedniej okazji; może odczuwać je gospodarz zanurzony w zmysłowości.

Mędrzec, który zna rozkosz bycia bez długu
I pamięta rozkosz posiadania,
Który cieszy się rozkoszą bogactwa –
Śmiertelnik ten widzi jasno,
Wie doskonale,
Że nie są one warte
Sześcdziesiątej części sześćdziesiątej części
Rozkoszy bycia bez skazy.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an04/an04.062.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.