Księgi „Tipitaki”

Dodatkowe informacje pojawią się po najechaniu kursorem na ikonkę info

Creative Commons License

Autor schematu: Hubert Kowalewski. Schemat ksiąg „Tipitaki” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Źródła: www.accesstoinsight.org, www.tipitaka.org, www.metta.lk