Radość

(Nandatisuttaṃ; SN 4.8)

Wstęp

W tej sutcie Mara i Budda mówią dwoma różnymi językami. W ustach Mary słowo „posiadanie” odnosi się do rodziny i przedmiotów materialnych. W ustach Buddy to samo słowo odnosi się do wszystkiego, tj. zarówno do bytów fizycznych, jak i zjawisk mentalnych.

Thanissaro Bhikkhu

Słyszałem, że pewnego razu Błogosławiony przebywał w pobliżu Sawatthi, w Gaju Dżety, w parku Anathapindiki. Zły Mara podszedł wtedy do Błogosławionego i zwrócił się do niego tymi słowami:

[Mara:] Ci, co mają dzieci,
Radują się dziećmi.
Ci, co mają bydło,
Radują się bydłem.
Radość człowieka
Bierze się z posiadania,
Gdyż ci, co nie posiadają,
Nie radują się.

[Budda:] Ci, co mają dzieci,
Smucą się przez dzieci.
Ci, co mają bydło,
Smucą się przez bydło.
Smutek człowieka
Bierze się z posiadania,
Gdyż ci, co nie posiadają,
Nie smucą się.

Wówczas Zły Mara – smutny i zdruzgotany, gdyż zdał sobie sprawę: „Błogosławiony mnie zna; Ten, Który Właściwie Odszedł mnie zna” – zniknął od razu.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn04/sn.04.008.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.