Alawaka

(Āḷavakasuttaṃ; SN 10.12)

Słyszałem, że pewnego razu Błogosławiony przebywał w Alawi, gdzie prześladował go zły jakkha Alawaka. Alawaka zbliżył się do Błogosławionego i rzekł:

– Odejdź, medytujący!

– Dobrze, przyjacielu – powiedział Błogosławiony i oddalił się.

– Przyjdź, medytujący!

– Dobrze, przyjacielu – powiedział Błogosławiony i zbliżył się.

Po raz drugi jakkha Alawaka rzekł:

– Odejdź, medytujący!

– Dobrze, przyjacielu – powiedział Błogosławiony i oddalił się.

– Przyjdź, medytujący!

– Dobrze, przyjacielu – powiedział Błogosławiony i zbliżył się.

I po raz trzeci jakkha Alawaka rzekł:

– Odejdź, medytujący!

– Dobrze, przyjacielu – powiedział Błogosławiony i oddalił się.

– Przyjdź, medytujący!

– Dobrze, przyjacielu – powiedział Błogosławiony i zbliżył się.

Później po raz czwarty jakkha Alawaka powiedział:

– Odejdź, medytujący!

– Nie odejdę, przyjacielu. Rób to, co musisz.

– Zadam ci pytanie, medytujący. Jeśli na nie nie odpowiesz, opętam twój umysł lub rozerwę serce lub chwycę cię za nogi i cisnę tobą przez Ganges.

– Przyjacielu, nie znam nikogo we wszechświecie ze wszystkimi jego dewami, Marami i Brahmanami, medytującymi i duchownymi, szlachtą i prostym ludem, kto mógłby opętać mój umysł lub rozerwać serce lub chwycić za nogi i cisnąć przez Ganges. Lecz mimo to, pytaj o co chcesz.

[Alawaka:]
Co jest największym skarbem człowieka?
Co, należycie praktykowane, przynosi błogość?
Co jest największą z rozkoszy?
Jakie życie może być nazwane najlepszym?

[Budda:]
Właściwe przekonanie
Jest największym skarbem człowieka.
Dhamma,
Należycie praktykowana, przynosi błogość.
Prawda
Jest najwyższą z rozkoszy.
Życie z właściwą uwagą
Może być nazwane najlepszym.

[Alawaka:]
Jak można przekroczyć powódź?
Jak można przekroczyć morze?
Jak można pokonać cierpienie i niedolę?
Jak można zostać oczyszczonym?

[Budda:]
Dzięki właściwemu przekonaniu
Można przekroczyć powódź.
Dzięki skupieniu
Można przekroczyć morze.
Dzięki wytrwałości
Można pokonać cierpienie i niedolę.
Dzięki uważności
Można zostać oczyszczonym.

[Alawaka:]
Jak można zdobyć uważność?
Jak znaleźć bogactwo?
Jak zachować honor?
Jak utrzymać przyjaciół?
Gdy przechodzi się z tego świata
Do innego,
Jak uniknąć smutku?

[Budda:]
Będąc utwierdzonym w Dhammie,
W celu osiągnięcia Nieograniczonego
– Skupionym i uważnym –
Słuchając dobrze –
Tak można zdobyć uważność.
Czyniąc to, co należy,
Znosząc trudy,
Dzięki zdecydowaniu
Znajduje się bogactwo.
Dzięki prawdzie można zachować honor.
Szczodrość pomaga utrzymać przyjaciół.

Gdy ma te cztery cechy:
Prawdomówność,
Opanowanie,
Wytrwałość,
Ustępliwość,
Ten, kto jest utwierdzonym
Gdy odchodzi, nie smuci się.

Zapytaj teraz innych
Duchownych i medytujących
Czy jest coś lepszego niż
Prawdomówność,
Opanowanie,
Wytrwałość
I ustępliwość.

[Alawaka:]
Jak mam pytać innych
Duchownych i medytujących
Teraz, gdy wiem co polepsza
Przyszłe życie.

Prawdziwie ku memu szczęściu
Błogosławiony zatrzymał się w Alawi.
Teraz rozumiem gdzie to, co dane
Przynosi wielkie owoce.

Będę wędrował od wioski do wioski,
Od miasta do miasta
Wychwalając Przebudzonego
I prawdziwie słuszną Dhammę.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn10/sn10.012.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.