Matangaputta

(Mātaṅgaputtattheragāthā; Thag 3.5)

„Jest za zimno,
Jest za gorąco,
Jest zbyt późny wieczór” –
Ludzie, którzy tak mówią,
By wymigać się od pracy
Tracą chwilę.

Każdy, kto baczy na upał i ziąb
Nie bardziej niż na trawę
I spełnia swe obowiązki,
Nie utraci spokoju.

Własną piersią przedzieram się
Przez dzikie trawy –
Ostre,
Miękkie,
Wodorosty –
Rozwijam serce pustelnika.

Jasodża

(Yasojattheragāthā; Thag 3.8)

Spłótł kończyny
Jak łodygi kala;
Jego ciało smukłe,
Poznaczone żyłami.
Zna umiar
W jedzeniu i piciu –
Człek o nieustraszonym sercu.

Kąsany przez gzy i komary
W dziczy,
W wielkim lesie,
Niczym słoń w bitwie
Na pierwszej linii –
On, uważny,
Pozostanie tam,
Wytrwa.

Jeden jest jak Brahma,
Dwóch jak dewy,
Trzech jak wioska,
A więcej niż trzech
To wrzaskliwy tłum.

Abhibhuta

(Abhibhūtattheragāthā; Thag 3.13)

Słuchajcie, bracia, każdy z osobna
I wszyscy tu zgromadzeni.
Nauczę was Dhammy:
Bolesne są narodziny
Znów i znów.

Przebudźcie się, wyruszcie w drogę,
Skłońcie uszy
Ku naukom Przebudzonego.
Rozbijcie armię Śmierci
Jak słoń rozbija
Trzcinową chatę.

Ten, kto tej nauce i praktyce
Pozostanie wierny,
Porzuci narodziny
I ciągłą tułaczkę –
Położy kres
Bólowi i cierpieniu.

Gotama

(Gotamattheragāthā; Thag 3.14)

Tułając się ciągle,
Trafiłem do piekła.
Byłem też wiele razy
W świecie głodnych duchów.
Przebywałem często i długo
W bolesnym łonie zwierzęcia.
Radowałem się
Życiem człowieka.
Byłem także
W niebie.
Znalazłem siedzibę
W składnikach formy,
Składnikach bezkształtnego,
Ani postrzegania, ani nie-postrzegania.

Drogi ku narodzinom
Zostały poznane –
Są bez istoty,
Niestałe,
Złożone,
Ciągle w ruchu.
Wiedząc, że zrodzone są z jaźni,
Uważny,
Wyruszyłem ku spokojowi.

Harita

(Hāritattheragāthā; Thag 3.15)

Kto chce zrobić później
To, co powinien zrobić najpierw,
Traci spokój, a potem
Palą go wyrzuty sumienia.

Należy mówić tak,
Jakby się czyniło,
A nie tak,
Jakby się nie czyniło.
Gdy ktoś mówi nie czyniąc,
Mądrzy to zobaczą.

Jaki wielki spokój:
Nieograniczone
Nauczane przez Właściwie
Samoprzebudzonego –
Bez cierpienia,
Czystego,
Bezpiecznego –
Gdzie ból i cierpienie
Znikają.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski.
Źródła:

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.