Bhadda Kapilani

(Bhaddākāpilānītherīgāthā; Thig 4.1)

Synem Buddy i dziedzicem jest on:
Wielki Kassapa – umysł spokojny i skupiony.
Obrazy poprzednich żywotów są jego
Niebem i piekłem, które przemierza.

Osiągnął kres narodzin,
Opanował nadprzyrodzona wiedzę,
A trzy mądrości, które posiadł,
Czynią go brahmanem wiedzy trojakiej.

Tak też ona, Bhadda Kapilani, osiągnęła
Trojaką wiedzę i pokonała śmierć.
Dzielnie Marę zwyciężyła i jego zastępy;
Po raz ostatni nosi swe ciało.

Widząc bezkresne nieszczęście świata,
Sprzeciwiliśmy się
I jesteśmy wolni od skaz.
Nasze umysły spokojne,
Pozbawione żądzy,
Odnaleźliśmy wyzwolenie;
Pozbawione żądzy,
Odnaleźliśmy wolność.

Creative Commons License

Autorzy oryginału angielskiego: Hellmuth Hecker i Siostra Khema. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/thig.04.01.hekh.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.