Patakara

(Paṭācārātherīgāthā; Thig 5.10)

„Orzą ziemię pługami,
Zasiewają pola nasionami,
Utrzymują żony i dzieci –
Tak młodzi mężczyźni
Gromadzą bogactwo.

Dlaczego więc ja,
Doskonała w cnocie,
Posłuszna Mistrzowi,
Nie osiągam Nieograniczonego?
Nie jestem leniwa ni próżna”.

Gdy myłam stopy,
Zauważyłam wodę.
I gdy patrzyłam ja płynie
Z góry na dół,
Me serce uspokoiło się
Jak ogier pełnej krwi.

Potem wzięłam lampę
I weszłam do chaty,
Sprawdziłam łóżko
I usiadłam na nim.

Wziąwszy szpilkę,
Wyciągnęłam knot;
Jak wyswobodzony płomień
Była uwolniona uważnośc.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/thig.05.10.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.