Trzydzieści uczennic Patakary

(Tiṃsamattātherīgāthā; Thig 5.11)

„Młodzieńcy biorą moździerz
I mielą zboże.
Utrzymują żony i dzieci
I gromadzą bogactwo.
Wypełnijcie nakazy Przebudzonego,
A gdy to zrobicie,
Nie pożałujecie.
Dążąc do spokojnej świadomości
Wypełnijcie nakazy Przebudzonego.
Szybko: Obmyjcie stopy
I usiądźcie z boku”.

Usłyszawszy te słowa,
Nakaz Patakary,
Obmyły stopy
I spoczęły z boku.
Dążąc do spokojnej świadomości,
Wypełniły nakazy Przebudzonego.
Podczas pierwszej nocnej warty
Przypomniały sobie poprzednie wcielenia.
Podczas środkowej nocnej warty
Oczyściły boskie oko.
Podczas ostatniej nocnej warty
Rozbiły masę ciemności.
Potem wstały i złożyły jej pokłon.

„Wypełniłyśmy twój nakaz.
Jak trzydzieści dew
Oddających cześć Indrze,
Niezwyciężonemu w bitwie,
My – kobiety potrójnej mądrości
Wolne od wzburzeń –
Będziemy oddawać ci cześć.”

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/thig.05.11.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.