Żebraczka

(Candātherīgāthā; Thig 5.12)

Wcześniej byłam nieszczęśliwa
Bez męża, bez dzieci,
Bez przyjaciół, bez krewnych
Nie mogłam zdobyć szat, ni strawy.
Więc wzięłam w dłoń kij i miskę,
Żebrałam od domu do domu.
Chora od zimna i spiekoty,
Błąkałam się przez siedem dni.
Wówczas ujrzałam mniszkę,
Która dostała strawę i napój.
Zbliżyłam się do niej i rzekłam:
„Pozwól mi stać się bezdomną”.

Ona, Patakara, ze współczucia
Pozwoliła mi,
Później zaś ponaglała,
Bym poszukiwała najwyższego celu.
Słyszałam jej słowa
I spełniłam prośbę.
Jej zachęty nie poszły na marne.
Jestem kobietą trojakiej mądrości,
Pozbawioną wzburzeń.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/thig.05.12.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.