Mittakali

(Mittākāḷītherīgāthā; Thig 5.6)

Z głębokim przekonaniem
Opuściłam dom i wybrałam bezdomność.
Tułałam się to tu, to tam
Chciwa zysków i ofiar.
Nie widziałam najważniejszego celu
I goniłam za tym, co niskie.
Zaślepiona skażeniami
Porzuciłam cel życia medytującej.

A potem, gdy siedziałam w mieszkaniu,
Nagle odzyskałam rozum:
„Podążam złą ścieżką.
Jestem ogarnięta pragnieniem.
Moje życie jest niczym –
Zmiażdżone
Wiekiem i chorobami.
Nim to ciało rozsypie się w proch,
Nie mam czasu na nieuważność”.

Gdy ujrzałam je takie jakim jest,
Powstawaniem i przemijaniem skupisk,
Stanęłam z uwolnionym umysłem;
Wypełniłam nakazy Przebudzonego.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/thig.05.06.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.