Gutta

(Guttātherīgāthā; Thig 6.7)

[Budda upomniał mnie:]
„Gutto poświęć wszystko celowi,
Dla którego opuściłaś dom.
Porzuć nadzieję na własnego
Ukochanego syna.
Nie pozwól,
By zawładnął tobą umysł.

Oszukane przez umysł,
Istoty zakochane w królewstwie Mary,
Tułają się przez wiele wcieleń
Bez wiedzy.

Mniszko, porzuć niższe skrępowania –
Pragnienie zmysłów, złą wolę,
Poglądy o jaźni,
Trzymanie się nakazów i praktyk,
A także niepewność –
Nie trafisz [tu] nigdy więcej.

Porzucając żadze i złudzenia,
Niewiedzę i niepokój –
Przecinając [wszystkie] skrępowania –
Położysz kres cierpieniu.

Gdy porzucisz narodziny i tułaczkę,
I zrozumiesz dalsze powstawanie,
Wolna od głodu,
Żyjąc właśnie tu i teraz
Osiągniesz całkowity
Spokój”.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/thig.06.07.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.