Punnika i Brahman

(Puṇṇātherīgāthā; Thig 12.1)

[Punnika:]
Ja noszę wodę i cierpię chłód,
Lecz robię to dlatego,
Że lękam się razów mych pań,
Co nękają mnie swym gniewem i słowami.
Lecz ty, Brahmanie, czego się lękasz,
Że zawsze idziesz do wody,
Choć twe ciało drży i chłód ci dokucza?

[Brahman:]
Punniko, wiesz to z pewnością.
Pytasz tego, co czyni dobrą kammę
I odpędza zło.
Ktokolwiek, młody czy stary,
Gdy czyni złą kammę,
Poprzez obmycie w wodzie
Może być oczyszczony.

[Punnika:]
Kto cię tego nauczył?
Głupiec uczy głupca.
„Przez obmycie w wodzie
Można pozbyć się złej kammy?”
W takim razie wszystkie pójdą do nieba:
Wszystkie żaby, żółwie,
Węże, krokodyle
I wszystko, co żyje w wodzie.
Rzeźnicy wszelkiej maści,
Rybacy, myśliwi,
Złodzieje, kaci
I inni złoczyńcy
Wszyscy przez obmycie
Byliby ze złej kammy oczyszczeni.

Gdyby te rzeki mogły unieść
Złą kammę, którą kiedyś popełniłeś,
Uniosłyby również twe zasługi.
I tak oto
Pozostałbyś bez niczego.
Czegokolwiek się lękasz,
Nie wchodź z tego powodu do wody.
Niech chłód nie kąsa twej skóry.

[Brahman:]
Podążałem straconą ścieżką, dobra pani,
A ty sprowadziłaś mnie na właściwą.
Weź, proszę, mój płaszcz do kąpieli.

[Punnika:]
Zachowaj go. Nie jest mi potrzebny.
Jeśli boisz się bólu,
Jeśli nie lubisz bólu,
Nie czyń złej kammy
Otwarcie, ni potajemnie.
Lecz gdy czynisz bądź będziesz czynił
Złą kammę,
Nie zyskasz wolności od bólu,
Nawet jeśli uniesiesz się w powietrze i odlecisz.
Jeśli boisz się bólu,
Jeśli nie lubisz bólu,
W Przebudzonym szukaj schronienia,
Szukaj go w Dhammie i Sandze,
Wypełniaj nakazy;
To doprowadzi cię do wyzwolenia.

[Brahman:]
W Przebudzonym szukam schronienia,
Szukam go w Dhammie i Sandze.
Wypełnię nakazy;
To doprowadzi mnie do wyzwolenia.

Kiedyś byłem wyznawcą Brahmy,
Teraz jestem prawdziwym brahmanem.
Jestem człekiem trojakiej mądrości,
Biegłym w wiedzy,
Bezpiecznym i oczyszczonym.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/thig.12.01.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.