Kij

(Daṇḍasuttaṃ; Ud 2.3)

Słyszałem, że pewnego razu Błogosławiony przebywał w pobliżu Sawatthi, w gaju Dżety w klasztorze, Anathapindiki. W tym czasie na drodze pomiędzy Sawatthi i Gajem Dżety kilku chłopców tłukło kijem węża. Wczesnym rankiem Błogosławiony włożył szaty, wierzchnie odzienie, wziął miskę i udał się do Sawatthi po jałmużnę. Ujrzał wtedy owych chłopców na drodze pomiędzy Sawatthi i Gajem Dżety tłukących kijem węża.

Wówczas, zdając sobie sprawę z wagi owego zdarzenia, Błogosławiony rzekł:

Kto traktuje kijem
Istotę pragnącą spokoju,
Jeśli on sam szuka spokoju,
Nie zazna go po śmierci.

Kto nie traktuje kijem
Istoty pragnącej spokoju,
Jeśli on sam szuka spokoju,
Zazna go po śmierci.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.2.03.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.