Było

(Ahusuttaṃ; Ud 6.3)

Słyszałem, że pewnego razu Błogosławiony przebywał w pobliżu Sawatthi, w Gaju Dżety, w klasztorze Anathapindiki. W owym czasie Błogosławiony siedział rozważając różne złe, niezręczne cechy, które porzucił i różne dobre cechy, które w pełni rozwinął. Wówczas, gdy zdał sobie sprawę z różnych złych, niezręcznych cech, które porzucił i różnych dobrych cech, które w pełni rozwinął, rzekł:

Przedtem to było, później tego nie było.
Przedtem tego nie było, później to było.
Nie było tego, nie będzie tego,
A teraz nigdzie się nie pojawia.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.6.03.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.