Kurtyzana

(Gaṇikāsuttaṃ; Ud 6.8)

Słyszałem, że pewnego razu Błogosławiony przebywał w mieście Radżagaha, w Gaju Bambusowym, w Rezerwacie Wiewiórek. W owym czasie dwaj mężczyźni z Radżagaha zakochali się w pewnej kurtyzanie. Kłócili się, sprzeczali, okładali się wzajemnie pięściami, obrzucali błotem, atakowali się kijami i nożami, aż popadli w stan odrętwienia i rozpaczy podobnej do śmierci.

Nad ranem duża grupa mnichów, odzianych w szaty i okrycia wierzchnie, z miskami na jałmużnę w dłoniach, poszła się do Sawatthi. Wróciwszy po posiłku ze zbierania jałmużny, udali się do Błogosławionego. Pokłonili się i usiedli z boku. Gdy tak siedzieli, rzekli do Błogosławionego:

– Dwaj mężczyźni z Radżagaha zakochali się w pewnej kurtyzanie. Kłócą się, sprzeczają, okładają się wzajemnie pięściami, obrzucają błotem, atakują się kijami i nożami, popadli w stan odrętwienia i rozpaczy podobnej do śmierci.

Wtedy, zdając sobie sprawę z wagi owego zdarzenia, Błogosławiony rzekł:

To, co otrzymane, to, co ma być otrzymane
Skażone jest przez tego, kot praktykuje
Tak, jak on sam jest skażony.

Ci, dla których wskazania i zasady
Są esencją praktyki,
Dla których bezżeństwo jest esencją służby,
Ci popadają w jedną skrajność.

Ci, co mówią: „Pożądanie nie wyrządza krzywdy”,
Ci popadają w drugą skrajność.

Obie skrajności powiększają cmentarze,
A cmentarze rodzą poglądy.
Ci, co nie znają tych skrajności
Czynią zbyt mało
Lub czynią zbyt wiele.

Lecz ci, którzy je znają
Nie podlegają im,
Nie postrzegają rzeczy
Poprzez nie [same].

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.6.08.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.