O królu Udenie

(Utenasuttaṃ; Ud 7.10)

Słyszałem, że pewnego razu Błogosławiony przebywał w Kosambi, w klasztorze Ghosity. Nieco wcześniej pożar strawił wewnętrzne części parku króla Udeny i zginęło tam pięćset kobiet prowadzonych przez Samawati.

Wczesnym rankiem duża grupa mnichów odzianych w szaty, z miseczkami w rękach udała się do Kosambi po jałmużnę. Gdy ją zebrali i po posiłku wracali ze zbierania, poszli do Błogosławionego, pokłonili się mu i usiedli z boku. Gdy tak siedzieli, zwrócili się do Błogosławionego:

– Panie, pożar strawił wewnętrzne części parku króla Udeny i zginęło tam pięćset kobiet prowadzonych przez Samawati. Jakie jest przeznaczenie tych świeckich wyznawczyń? Jaki jest ich przyszły los?

– Mnisi, wśród tych wyznawczyń są te, które weszły do strumienia, powracające jeden raz i niepowracające. Z pewnością śmierć tych świeckich wyznawczyń zrodzi [szlachetne] owoce.

Wtedy, zdając sobie sprawę z wagi tego zdarzenia, Błogosławiony rzekł:

Gdy ułuda omota świat,
Tylko wtedy zdaje się być kompletny.
Spętany powstawaniem, głupi,
Spowity ciemnością –
Zdaje się być wieczny.
Lecz dla tych, którzy widzą
Nie istnieje nic.

Creative Commons License

Autor oryginału angielskiego: Thanissaro Bhikkhu. Tłumaczenie: Hubert Kowalewski. Korekta: Dorota Wojciechowska.
Źródło: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.7.10.than.html

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji, przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.