Szkoły buddyjskie - linki:

Nauki Dharmy w postaci audio:

Różne inne odnośniki:

Uniwersytety buddyjskie zen w Japonii: