teksty

teksty dostępne on-line
Posted by bunyu

Wywiad z Kosho Murakami Roshim Zapraszamy do lektury wywiadu z Murakami Kosho Roshim [PDF], wyemitowanego w japońskiej telewizji NHK 5 grudnia 1999 roku.

Tags:  
Posted by bunyu

Buddyjskie historie dla dzieci Opublikowane wcześniej "Buddyjskie historie dla dzieci" [PDF] zostały wzbogacone o piękne ilustracje, które wykonał Krzysztof Skain May. Zapraszamy do czytania i oglądania. :)

Tags:  
Posted by bunyu

Jizo Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. "Jizo, Bodhisattwa Ksitigarbha" [PDF], traktującym o jednym z czterech najważniejszych bodhisattwów tradycji buddyzmu mahajany.

Tags:  
Posted by bunyu

JŚ KarmapaNa stronach Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang opublikowane zostało "Przesłanie JŚ Karmapy przed wizytą w Europie". Krótki cytat z tego tekstu: Uważam, że celem wszystkich religii jest obudzenie ludzi ze snu niewiedzy i przybliżanie ich do rzeczywistości.

Tags:  

Religie Japonii

18 mrz. 2010
Posted by bunyu

Udostępniono prezentację, która została opracowana z myślą o wykładzie na temat "Religii Japonii". Slajdy te same w sobie nie stanowią szczególnej wartości, ale jeśli komuś się przydadzą - można korzystać: [PDF] [TeX].

Tags:  
Posted by bunyu

Sutra Serca - tytuł
Na stronie poświęconej Sutrze Serca dodano przekład Hojuna, oparty na chińskim tekście Genjo, mistrza Trzech Koszy z okresu dynastii Tang [PDF].

Tags:  
Posted by Anonymous

W 1998 roku na łamach buddyjskiego czasopisma Tricycle Czcigodny Thinlej Norbu Rinpocze udzielił wywiadu na temat kondycji buddyzmu tybetańskiego na Zachodzie. Wywiad w języku polskim można przeczytać TUTAJ

Tags:  
Posted by bunyu

Song of enlightenment closing poem

One week intensely pulling out the dregs
Polishing and realizing more and more
Sitting on the cushion, forgetting body and mind
That is the Buddha's path.
Sprint has not come yet, but the early fragrance of
the plum flower permeats through all ages.

Pieśń Oświecenia zamykająca sesshin

Tydzień intensywnego oczyszczania się ze skalań
Wciąż bardziej i bardziej polerując i urzeczywistniając
Siedząc na poduszce, zapominając ciało i umysł
To jest ścieżka Buddhy.
Wiosna jeszcze nie nadeszła, ale wczesny zapach
kwiatu śliwy przenika przez wszystkie czasy.

Continue reading...
Tags:  
Posted by bunyu

Z przyjemnością publikujemy kolejne sześć buddyjskich historii dla dzieci [PDF]: "Biały ptaszek", "Bracia Panthaka", "Dar", "Kwiat", "Obietnica" i "Ziarno pocieszenia".

Tags:  
Posted by Anonymous

Zapraszamy do lektury wiersza pt. „Nie czuć trwogi przed deszczem", którego autorem jest Miyazawa Kenji, poeta i pisarz, który inspirowany ideami buddyjskimi całe swoje życie poświęcił pomocy innym. Wiersz można przeczytać tutaj.

Tags:  
Posted by Anonymous

Ukazało się właśnie nowe wydanie internetowego magazynu „Dharma Dhrishti" z polskimi tłumaczeniami artykułów. Całość można przeczytać TUTAJ.

Tags:  
Posted by bunyu

Udostępniona została biografia Nyogena Senzaki oraz teisho z fragmentami jego listów i poezji.

Tags:  

Haiku Soen Roshiego

15 lp. 2009
Posted by bunyu

W dziale tekstów angielskojęzycznych dodano odnośniki do dwóch zbiorków (haiku 1 i haiku 2) haiku autorstwa Nakagawa Soen Roshiego. Zapraszamy do lektury.

Tags:  
Posted by bunyu

Zachęcamy do przeczytania artykułów w nowej, internetowej publikacji 'Dharma Dhrishti - The View of Dharma', którą swoim przewodnictwem objęła m.in. J. E. Khandro Rinpocze. Lista lamów - autorów przyszłych tekstów jest naprawdę imponująca, a dwa artykuły z pierwszego numeru tego magazynu (generalnie na temat wprowadzania buddyzmu na Zachód) są bardzo interesujące.

Tags:  
Posted by bunyu

Zapraszamy do lektury nowej strony: www.asukadera.mahajana.net, poświęconej w całości buddyzmowi w Japonii. Strona dopiero rozpoczęła swoje istnienie i ma zaledwie kilka wpisów, ale będzie systematycznie rozwijana.

Tags: