LANKAWATARA SUTRA

fragmenty

OM! NAMO TRI SARATNA, NAMO BUDDHAYA BODHISATTWAYA!
TO JEST SPISANA LANKAWATARA SUTRA,
W KTÓREJ KRÓL DHARMY – BUDDHA WYGŁOSIŁ BEZJAŹNIOWOŚĆ WSZYSTKICH RZECZY.


TŁUMACZENIE Z SANSKRYTU NA CHIŃSKI PRZEZ WIELKIEGO MISTRZA BODHIRUCI,
Z CHIŃSKIGO NA ANGIELSKI PRZEZ WIELKIEGO UCZONEGO DAISETSU TEITARO SUZUKI
I Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI PRZEZ MNICHA SOTO ZEN DAIKO KANZENA.


Tak słyszałem. Pewnego razu Czczony Przez Świat przebywał w zamku Lanka, który jest na Górze Malaja na wielkim oceanie, ozdobionej kwiatami i zrobionej z różnych klejnotów. Przebywał tam z wielkim zgromadzeniem Bhiksiu wraz z wielką ilością Bodhisattwów, którzy przybyli razem z różnych krain Buddhów. Bodhisattwowie Mahasattwowie pod przewodnictwem Mahamati Bodhisattwy wszyscy byli doskonałymi mistrzami różnych samadhi, [dziesięciu] doskonałości, [dziesięciu] mocy, [sześciu] psychicznych cech. Wszyscy byli pobłogosławieni dłońmi wszystkich Buddhów. Wszyscy rozumieli znaczenie zewnętrznego świata jako manifestacji własnego umysłu. Wiedzieli jak zachować różne formy, nauki i wskazania zgodnie z różnymi umysłami i zachowaniami różnych istot. Byli całkowicie obeznani z pięcioma Dharmami, trzema Svabhava i ośmioma Widżniana oraz dwoma bezjaźniowościami.

W tym czasie Czczony Przez Świat nauczał w pałacu Króla Nagów pojawił się [po siedmiu dniach i był witany przez rzeszę Nagakanya jak również Śakrę i Brahmę. Spojrzał wówczas na Lankę na Górze Malaya uśmiechnął się i powiedział: „W przeszłości Tathagatowie, którzy byli Arhatami w Pełni Oświeconymi, głosili Prawdę w zamku Lanka na szczycie Malaya. Ta Prawda jest urzeczywistniana przez szlachetną mądrość w czyjejś najgłębszej jaźni i jest poza logiczną wiedzą filozofów i poza stanem świadomości Śrawaków i Pratyekabuddhów. Teraz dla dobra Rawany, króla Yaksiów, będę nauczał tej Prawdy”.

Rawana, król Rakszasów, dzięki duchowej mocy Tathagaty usłyszał jego słowa. Czczony Przez Świat w otoczeniu niezliczonych Nagakanya jak i w towarzystwie Śakry i Brahmy pojawił się z pałacu króla Nagów. Spojrzał na fale oceanu i na poruszone umysły zgromadzonych, ocean alyawidżniany gdzie pojawiające się widżniany są poruszone przez wiatr obiektywności. Gdy tak stał, Rawana wydał okrzyk zachwytu i powiedział: „Pójdę tam i poproszę Czczonego Przez Świat by wszedł do Lanki, w ciągu długiej nocy przyniesie on korzyści, uczyni dobro, i zaspokoi bogów jak i ludzi”.

Wówczas Rawana, król Raksza ze swoją służbą jadąc w swojej kwietnej niebiańskiej karecie przybył do miejsca pobytu Czczonego Przez Świat, gdzie wysiadł ze swoją służbą. Okrążyli Czczonego Przez Świat trzy razy od lewej do prawej strony grając na instrumentach i uderzając je pałkami niebieskiego Indry, z wiszącymi fletami wykładanymi najlepszego gatunku lapis lazuli i zwisającymi na bezcennych materiałach żółto białych jak Priyangu, śpiewali na różne nuty jak Saharshya, Rishabha, Gandhara, Dhaivata, Nishada, Madyama i Kaiśika, które były melodycznie modulowane w Grama, Murchana itp. Głos akompanionowany z fletem pięknie mieszał się z miarą Gathy.

 1. „Klejnot prawdy, którego istotą jest natura umysłu, nie posiada jaźni, stoi ponad wszelkimi argumentami wolny od skalań. Wskazuje na wiedzę osiągniętą w najgłębszej jaźni. Bhagavacie pokaż mi tutaj drogę wiodącą do Prawdy.
 2. Sugata jest ciałem, w którym są zgromadzone nieskalane cnoty. W nim manifestuje się przekształcające i przekształcone. Raduje się Prawdą doświadczoną w najgłębszym umyśle. Odwiedź Lankę teraz nadszedł czas Muni!
 3. Lanka była zamieszkana przez Buddhów przeszłości wraz z ich synami, którzy pojawiali się w wielu formach. Panie, pokaż mi teraz najwyższą Prawdę i Yaksze posiadający wiele form będą słuchały”. Wówczas Rawana pan Lanki dalej śpiewał Gathę w rytmie Totaka.
 4. Po siedmiu nocach Czczony Przez Świat opuścił ocean, który jest miejscem pobytu Makary, pałacu króla morza i stoi teraz na brzegu.
 5. Kiedy Buddha się pojawił Rawana w towarzystwie wielu Apsar i Yaksza, Śuka, Sarana i wykształconych osób
 6. Cudownie udał się do miejsca gdzie stał Buddha. Wychodząc z kwietnego wozu pozdrowił z szacunkiem Tathagatę, złożył ofiary, przedstawił się i stanął przed nim.
 7. „Jestem Rawana, dziesięciogłowy król Raksza czy mógłbyś wspaniałomyślnie odwiedzić mnie i mieszkańców Lanki.
 8. W tym mieście, na szczycie pełnym drogocennych kamieni Oświeceni przeszłości odkrywali najgłębszy stan urzeczywistnionej świadomości.
 9. Niech Czczony Przez Świat, otoczony synami Zwycięzcy również ukaże nieskalaną Prawdę na szczycie ozdobionym klejnotami, wszyscy mieszkańcy Lanki pragną ją usłyszeć.
 10. Lankawatara Sutra czczona przez Buddhów przeszłości, ukazuje urzeczywistnienie przez nich najgłębszego stanu świadomości, który nie można znaleźć w żadnym systemie doktryn.
 11. Pamiętam Buddhów przeszłości otoczonych synami Zwycięzcy recytujących tą sutrę. Czczony Przez Świat również ją wypowie.
 12. W przyszłości pojawią się Buddhowie i Synowie Buddhów, którzy okażą litość Yakszom. Będą głosić tą wspaniałą doktrynę na szczycie ozdobionym cennymi kamieniami.
 13. To wspaniałe miasto Lanki ozdobione jest cennymi kamieniami, pięknymi szczytami, które otoczone są baldachimami klejnotowych sieci.
 14. Czczony Przez Świat są tu Yaksze wolne od skalania zachłanności, medytujące nad urzeczywistnieniem najgłębszej jaźni czyniący ofiary Buddhom przeszłości. Mają wiarę w nauki Mahayany i chęć poddania się dyscyplinie.
 15. Są tu młodsze Yaksze chłopcy i dziewczęta, pragnący poznać Mahajanę. Przybądź Czczony Przez Świat, który jesteś naszym Mistrzem, przybądź do Lanki na Górze Malaja.
 16. Raksze, mające u swych głów Kumbharakarna, które zamieszkują miasto, będąc poświęcone Mahajanie pragną usłyszeć o tym najgłębszym urzeczywistnieniu.
 17. Czynili wytrwale ofiary Buddhom i dzisiaj zamierzają czynić to samo. Z powodu współczucia przybądź do Lanki wraz ze swymi Synami.
 18. Mahamati, przyjmij mój pałac i towarzystwo Apsar, różnego rodzaju naszyjniki, i wspaniały ogród Asioki.
 19. Oddaję się na służbę Buddhom i ich Synom, nie ma niczego co nie ofiarowałbym, Wielki Muni miej dla mnie współczucie!”
 20. Słysząc go przemawiającego w ten sposób Pan trzech Światów powiedział: „Królu Yaksz, ta góra drogocennych klejnotów była odwiedzana przez Tathagatów w przeszłości.
 21. Okazali Ci współczucie i nauczali najgłębiej urzeczywistnionej Prawdy. Będzie ona głoszona w przyszłości, na tej górze zdobnej w klejnoty.
 22. Ta najgłębsza Prawda jest schronieniem joginów stojących w jej obliczu. Królu Yaksz masz współczucie Sugatów i moje”.
 23. Czczony Przez Świat zgodził się na prośbę i pozostał milczący i nieporuszony, po czym wspiął się na kwietny wóz ofiarowany przez Rawanę.
 24. Tak Rawana i inni mądrzy synowie Zwycięzcy czczeni przez śpiewające i tańczące Apsary przybyli do miasta.
 25. Przybywszy do wspaniałego miasta Buddha otrzymał wyrazy szacunku, został uhonorowany przez grupę Yaksz wraz z Rawaną oraz przez kobiety yaksza.
 26. Młode Yaksze, dziewczęta i chłopcy ofiarowali sieć klejnotów Buddzie, a Rawana zawiesił na szyi Buddhy i synów Buddhy naszyjniki klejnotów.
 27. Przyjmując ofiary Buddha razem z synami Buddhy i mądrymi ludźmi głosił Prawdę, która jest stanem świadomości urzeczywistnioną w najgłębszej jaźni.
 28. Chwaląc jako najlepszego mówcę Rawana i towarzyszący Yakszowie zwrócili się do Mahamati wielokrotnie:
 29. Jesteś tym, który zapytuje się Buddhy o stan świadomości urzeczywistniony w najgłębszej jaźni, Yaksze i synowie Buddhy pragną o tym usłyszeć. Prosimy ciebie o to my Yaksze, synowie Buddhy i mądrzy ludzie.
 30. Jesteś najbardziej elokwentnym mówcą i najgorliwszym joginem, proszę ciebie z zaufaniem. Proszę zapytaj o doktrynę przynoszący dobro.
 31. Prawda najgłębszej świadomości, nieskazitelna i skumulowana w stanie Buddhy jest wolna od błędów filozofów, pratyekabuddhów i śrawaków”.
 32. Wówczas Czczony Przez Świat stworzył ozdobione klejnotami góry i inne obiekty wspaniale ozdobione klejnotami w wielkiej ilości.
 33. Na szczycie każdej góry był widoczny Buddha i stojący Rawana — Yaksza.
 34. Na każdej górze widoczne było zgromadzenie i były tam wszystkie krainy i każda miała swojego Przywódcę.
 35. Był również król Raksza — mieszkańców Lanki i Lanka podobna do prawdziwej stworzona przez Buddhę.
 36. Były tam także inne rzeczy — Aśoka z e wspaniałymi lasami, a na szczycie każdej góry Mahamati zadawał pytania Buddzie.
 37. Który głosił naukę dla dobra Yaksz o Prawdzie prowadzącej do najgłębszego urzeczywistnienia. Na szczycie góry wygłosił całą sutrę niezwykłym głosem o setkach tysięcy odcieni.
 38. Następnie Mistrz i synowie Buddhy zniknęli w powietrzu, pozostawiając Rawanę — Yakszę stojącego w swoim pałacu.
 39. Myślał on: „Jak to jest? Co to znaczy? I kto to słyszał? Co to było co było widoczne? Kto to widział? Gdzie jest miasto? I gdzie jest Buddha?
 40. Gdzie są te krainy i błyszczący jak klejnoty Buddhowie i Sugatowie? Czy to był sen? Czy wizja? Czy to był zaklęty przez Gandharwów zamek?
 41. Czy też jest to kurz w oku, albo fata morgana, lub też sen ciężarnej kobiety? Albo dym ogniowego koła, to co zobaczyłem?
 42. To natura wszystkich rzeczy taka jaką jest [dharmata], która należy do królestwa Umysłu, nie jest to zrozumiałe dla ignorantów, którzy są pomieszani przez każdą formę wyobraźni.
 43. Nie ma widzącego ani widzianego, nie ma mówcy ani niczego powiedzianego. Forma i użycie Buddhy i jego Dharmy są niczym tylko rozróżnianiem.
 44. Ci, którzy widzą rzeczy tak jak je widzieli przedtem nie widzą Buddhy. Kiedy rozróżnianie nie powstaje nie postrzega Buddhy. Buddha będąc całkowicie oświeconym jest postrzegany gdzie świat się nie rozwinął.

Wówczas Pan Lanki natychmiast został przebudzony, poczuł zmianę w swoim umyśle i urzeczywistnił, że świat jest niczym innym tylko jego własnym umysłem. Przebywał w stanie nierozróżniania, zainspirowany swoimi przeszłymi dobrymi czynami, zdobył jasność zrozumienia wszystkich tekstów, posiadł zdolność widzenia rzeczy takimi jakimi są, nie był więcej zależny od innych, wspaniale postrzegał rzeczy swoją własną mądrością, posiadł wgląd nie będący różnicującym rozumowaniem, nie był więcej zależny od innych, stał się wielkim joginem dyscypliny, mógł ukazywać się we wszystkich wspaniałych formach, posiadł całkowicie wszystkie upaja, posiadł wiedzę wszystkich stopni rozwoju, dzięki czemu opanował je zręcznie, był szczęśliwy posiadając wgląd w naturę Citta, Manas, i Manowidżniany, osiągnął pogląd, dzięki któremu uwolnił się od potrójnej kontynuacji. Posiadł wiedzę jak rozprawić się z argumentem filozofów dotyczącym przyczynowości, całkowicie zrozumiał Tathagatagabhę, Stan Buddhy, najgłębszą jaźń i przebywał w stanie mądrości Buddhy. Wówczas usłyszał głos z nieba: „To wszystko należy poznać samemu”.

„Dobrze zrobione, dobrze zrobione królu Lanki!”


tłum. Kanzen


mahajana.net