Nauka
BuddyWydanie pierwsze, 1984Copyright (C) 1966 by BUKKYO DENDO KYOKAI


BUKKYO DENDO KYOKAI
(Fundacja Propagowania Buddyzmu)
3-14, 4-chome, Shiba
Minato-ku, Tokyo, Japan, 108
Tel.: 455-5851Dowolny fragment tej książki może być cytowany bez zezwolenia. Prosimy jedynie zawiadomić Bukkyo Dendo Kyokai w Tokio i przysłać egzemplarz publikacji.Książka wydrukowana przez
Kosaido Printing Co., Ltd.
Tokyo, Japan

Mądrość Buddy jest bezkresna jak wielki ocean, zaś Jego Duch pełen jest wielkiego Miłosierdzia.

Budda nie ma kształtu, lecz przejawia się w Doskonałości i prowadzi nas swym miłosiernym sercem.

Wartość tej książki jest ogromna, gdyż zawiera ona fragmenty nauk Buddy, które zostały spisane w ponad pięciu tysiącach tomów; były one przechowane przez ponad dwa tysiące pięćset długich lat i zostały nam przekazane ponad granicami krajów i ponad podziałami rasowymi świata.

Słowa Buddy, które są zawarte w tej książce, mówią o życiu i o duchu człowieka.


Spis treści


mahajana.net