Wybrane teksty recytowane w ośrodkach zen


Pali Japanese Po polsku English
Atta Dipa Atta Dipa Atta Dipa
Bu Chin Son Shin Dharani
Daihi Shin Dharani Dharani Wielce Współczującego Daihi Shin Dharani
Dai Segaki
Emmei Jikku Kannon Gyo Sutra Kannon w Dziesięciu Wersach
Hakuin Zenji Zazen Wasan Mistrza Hakuina Pieśń Ku Chwale Zazen
Jyu Butsu Myo Dziesięć Imion Buddy
Kaikyoge Kaikyoge Kaikyoge
Maka Hannya Haramita Shin Gyo [Kanji] Serce Doskonałej Mądrości
Sandokai Osiągnięcie Zjednoczenia
Sankikai (longer form) Trzy schronienia (forma dłuższa)
Sangemon Gatha Skruchy Purification
Sankiraimon Sankiraimon Sankiraimon
Shariraimon Modlitwa przed relikwiami Buddy Shariraimon
Shichi Butsu Tsukaige Gatha Siedmiu Buddów
Shiguseiganmon Cztery Ślubowania Shiguseiganmon
Shosaimyo Kichijo Darani Dharani usuwająca nieszczęścia Shosaimyo Kichijo Darani
Tisarana Sankikai Trzy schronienia [ogg] Three Refuges
Trzy Skarby
Takkesage Wiersz kesy [ogg] Takkesage
Strofy Wiary w Umysł (Hsin Hsin Ming)
Honzon Eko Zwrot zasług
Dedykacja
Mantra Bhaisadzjaguru Mantra Buddy Uzdrawiania
Vandana Oddanie Hołdu Pay Homage