Spis treści

Dopisek Ling T'ao, opiekuna Stupy

O północy trzeciego dnia ósmego Księżyca Roku Jen Hsi, dziesiątego roku Ery K'ai Yuan (722 r. n.e.) usłyszano z głębi stupy, w której umieszczone były szczątki Patriarchy, hałasy podobne do dźwięków wydawanych przez ciągnięty żelazny łańcuch. Mnisi zbudzeni przez hałas ujrzeli człowieka w żałobie wybiegającego z pagody. Następnie odkryli, że szyja Patriarchy została pokaleczona. Natychmiast złożono o tym raport prefektowi Liu Wu-T'ien i sędziemu Yang K'an. Po otrzymaniu skargi zarządzili oni energiczne poszukiwania złoczyńcy, który pięć dni później został aresztowany w wiosce Shin Chueh i wysłany do Shao Chou do sądu.

Ów oświadczył, że nazywa się Chang Chin-Man i pochodzi z Liang Hsien w Ju Chou i że z klasztoru K'ai Yuan w Hung Chou otrzymał dwa tysiące gotówką od mnicha Z Hsin Lo /państwo w Korei/ zwanego Chin Ta-Pei, który polecił ukraść mu głowę Patriarchy by mogła być ona wysłana do Korei w celach kultowych.

Usłyszawszy to oświadczenie prefekt Liu zawiesił osądzanie i osobiście udał się do Ts'ao Ch'i by poradzić się starszego ucznia Patriarchy, Ling T'ao, jaki należy wydać wyrok. Ling T'ao powiedział:

— Podług prawa państwowego powinno się wydać wyrok śmierci. Lecz ponieważ miłosierdzie jest myślą przewodnią Buddyzmu, który uczy, że bliskich i wrogów należy traktować jednakowo i skoro w dodatku pobudką przestępstwa jest religijna cześć, złoczyńcy należy darować.

Wywarło to tak wielkie wrażenie na prefekcie Liu, że wykrzyknął:

— Teraz zaczynam sobie zdawać sprawę, jak liberalni i tolerancyjni są Buddyści!.

Zgodnie z tym więzień został uwolniony.

Cesarz Su Tsung, który pragnął wyrazić cześć dla szaty i miski Patriarchy, wysłał ambasadora do Ts'ao Ch'i, by ów przewiózł je ze stosownym szacunkiem do cesarskiego pałacu. Były tam trzymane do pierwszego Roku Yung T'ai (765 n.e.), gdy Cesarz Tai Tsung miał sen w nocy piątego dnia piątego Księżyca, w którym Patriarcha poprosił go o zwrócenie relikwii. Siódmego dnia tego samego księżyca został wydany następujący edykt zaadresowany do Yang Chien:

Ponieważ Jego Majestat śnił, że Mistrz prosił o zwrócenie odziedziczonej szaty i miski, Marszałek Chen Kuo /Filar Państwa, tytuł honorowy/ Liu Ch'ung-Ching jest niniejszym wyznaczony do przewiezienia ich z należytym szacunkiem do Ts'ao Ch'i. Relikwie te są uważane przez Jego Majestat za rzeczy drogocenne dla państwa i Marszałek jest skierowany, by właściwie umieścić je w klasztorze Pao Lin i dać wyraźne polecenie mnichom, którzy otrzymali osobiste pouczenia od Patriarchy, by otaczali je specjalną opieką w celu ich zabezpieczenia, tak by nie ucierpiały, nie zostały stracone ani uszkodzone.

W późniejszym czasie relikwie były kradzione wielokrotnie, lecz za każdym razem były odzyskane zanim złodziejowi udało się uciec.

Cesarz Hsien Tsung nadał Patriarsze pośmiertny tytuł Ta Chien /Wielkie Lustro/ i napisał dla stupy epigraf Yuan Ho Ling Chao (Harmonijny Duch świeci bosko).

Inne materiały biograficzne można znaleźć w tablicach opisujących życie Patriarchy napisanych przez kanclerza Wang Wei, Prefekta Liu Tzung-Yuan, Prefekta Liu Yu-Hai i innych, wszyscy z dynastii Tang.


mahajana.net