Niektórzy nauczyciele buddyjscy, głównie z linii zen rinzai

  • Budda Siakjamuni, 563 - 483 p.n.e.