Kodo Sawaki Roshi


Kosho Uchiyama: Kodo Sawaki Roshi
[ inne zdjęcia ]

Jednym z uczniów Kodo Roshiego jest Kosho Murakami Roshi.