Elementarz Zen Sōtō

Dōgen,
Shōbōgenzō Zuimonki
tłumaczenie Reihō Masunaga
Tłumaczenie dokonane w Kole Zen na podstawie: "A Primer of Sōtō Zen", A translation of Dōgen's Shōbōgenzō Zuimonki by Reihō Masunaga, East-West Center Press — Honolulu, University of Hawai 1971, first edition.
Elementarz Zen Soto przedstawia niektóre z nieformalnych mów wielkiego patriarchy Zen Dogena, mistrza, któremu przypisano założenie sekty Soto w Japonii i którego uważa się za jeden z najbardziej brzemiennych w skutki umysłów w całym japońskim Buddyzmie. Mowy zostały spisane przez głównego ucznia Dogena i jego spadkobiercę dharmy, Koun Eijo. Niestety w książce brakuje zarówno indeksu jak i sensownego spisu treści, jednakże gdy chodzi o koncentrację na zasadniczych elementach prawdziwej praktyki, trudno jest dorównać temu zbiorowi krótkich lecz treściwych mów dopingujących.”

adnotacja na temat „A Primer of Soto Zen” Reiho Masunaga, zamieszczona na liście rekomendowanych książek w „Zen: Dawn in the West” Rosiego Ph.Kapleau

Spis treści


mahajana.net