TO JEST ARCHIWUM DAWNEJ STRONY mahajana.net
PO AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia udaj się na stronę:
misja.mahajana.pl

Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce

Główna siedziba misji

ul. Śląska 12/12
70-432 Szczecin
tel. kom. 694 231 420
tel. kom. 601 705 736
e-mail:misjabuddyjska@mahajana.net
www: misja.mahajana.net

Adresy ośrodków

Adresy poszczególnych ośrodków misyjnych znajdą państwo w wykazie ośrodków.