Ceremonia O-bon w świątyni Sanboin w Szczecinie

08 sie. 2016
Posted by kakushin

15 sierpnia 2016 roku o godzinie 11.00 odbędzie się ceremonia O-bon w świątyni Sanboin w Szczecinie.

O-bon to jedno z najstarszych buddyjskich świąt, które odbywało się tuż po zakończeniu letniego odosobnienia w klasztorach buddyjskich. W czasach Siakiamuniego Buddhy mnisi po zakończeniu letniego lub tzw. deszczowego odosobnienia ofiarowywali modlitwy dla zmarłych członków rodzin swoich sponsorów.

W ten dzień przynosimy do świątyni wegetariańskie jedzenie, najlepiej przygotowane samemu. Również można przynieść jako ofiarowanie owoce, ciastka, kwiaty, świece oraz rzeczy potrzebne w świątyni, nawet takie jak środki czystości czy papier.

Ceremonia jest otwarta i publiczna dla wszystkich zainteresowanych ze świątyni i spoza świątyni.

Uwaga: Jeśli to możliwe, proszę przynieść ze sobą listę osób zmarłych na kartce A4. Imiona i nazwiska proszę napisać czytelnie, pismem blokowym, tzw. drukowanym.

Opat Sanboin

Tags: