Materiały w trakcie przygotowań do publikacji na www

 1. Teisho Yamady Bunryo Roshiego 2002 - 2005 (audio MP3 i tekst) /PŚ, B/
 2. Teisho Bunryo Roshiego 2004 - weryfikacja i uzupelnienie /RCh/
 3. Spisanie teisho Kosho Roshiego 2002 (85%) /WM/
 4. Spisanie teisho Kosho Roshiego 2005 (85%) /WM/
 5. Nagranie teisho Murakami Kosho Roshiego 2005 /PŚ/
 6. Wykłady Czcigodnego Kanzena z Przyborowa 2004 (korekta tekstu) /B?/
 7. Wykłady Czcigodnego Kanzena z Poznania (audio MP3) /PS/
 8. Wykłady Czcigodnego Kanzena z ango 2003 i 2002 (audio MP3) /PŚ/
 9. Spisanie wykładu Czcigodnego Kanzena z Wrocławia /JP/
 10. Wykład Czcigodnego Nyogena nt. Shakyo - przepisywania sutr (audio i tekst) /JP/
 11. Teisho Harady Tangena Roshiego z 10 taśm /PŚ/
 12. Wykłady Kosho Roshiego 2003 /PŚ/
 13. Glosariusz /B/
 14. Przekład książki Omori Sogena Roshiego /Luki/
 15. Przekład pozostałych historii buddyjskich dla dzieci /B/
 16. Shakyo 21.01.2006, audio i zdjęcia /PŚ/
 17. Porządek z kalendarzem buddyjskim (kiedy zmienia się rok, na jaki itd.)
 18. Spisanie wprowadzenia do buddyzmu zen Czcigodnego Kanzena w Poznaniu (Luki)
 19. Przekład Study of Okesa /Luki/
 20. "Dharmadhatu" - organizacja /?/
 21. Dokończenie tematu wyszukiwarki tekstów sutr Radka /B/
 22. Przepisywanie teisho Murakami Kosho Roshiego z 2006 r. (01_02, 03_xx) /Radek/
 23. Teksty z "Koła Dharmy" /B/
 24. Teisho audio Gempo Roshiego /B/
 25. Wykłady Czcig. Kanzena audio z DVD /B/
 26. Wybór i migracja serwisu do CMS'a /B/
 27. Które hasła z wikipedii możemy przenieść do glosariusza /B/
 28. Rozszerzenie pola ISBN w formularzu dodawania książek do 13 cyfr. /WM/
 29. Przepisanie Teisho Harady Shodo Roshiego z 2003 r. /ZD/