Shobogenzo Zuimonki – nowy cykl tłumaczeń

25 cz. 2016
Posted by hojun

Serdecznie zapraszamy do lektury Shobogenzo Zuimonki mistrza Dogena. Tłumaczenia pojawiać będą się cyklicznie w formie pojedynczych rozdziałów na stronie świątyni Engakuin w Poznaniu.

---------------
Shobogenzo Zuimonki to zbiór krótkich kazań Dogena Zenji, spisanych przez Kouna Ejo, jego najbliższego ucznia, a zarazem następcę i dzierżawcę linii najprawdopodobniej w latach od 1236 to 1239. W skład niniejszego zbioru wchodzą krótkie mowy Dogena w dużej części będące odpowiedzią na pytania i wątpliwości jego uczniów dotyczące praktyki duchowej. Zawarte tutaj cenne rady i przestrogi nauczyciela a także poruszanie kwestii najistotniejszych dla praktykującego na ścieżce wyrzeczenia. Ilustrowane prostymi i łatwo przystępnymi przykładami czynią zeń nieodzowną część praktyki dla każdego adepta zen.

Tags: